آخرين اخبار

18 دی 1396
انتصاب جناب آقای اندرخورند به عنوان مشاور مالی معاون محترم بهداشتی وزیر بهداشت و مسئول کمیته اقتصاد بهداشت معاونت بهداشت وزارت بهداشت
انتصاب جناب آقای اندرخورند به عنوان مشاور مالی معاون محترم بهداشتی وزیر بهداشت و مسئول کمیته اقتصاد بهداشت معاونت بهداشت وزارت بهداشت

 

31 فروردين 1394
تقدیر و تشکر مقام عالی وزارت از عملکرد مالی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
تقدیر

 

29 امرداد 1393
پرداخت حقوق و اضافه کار پرسنل 28/05/1393
اضافه کار و حقوق در 28/05/93 پرداخت شد

 

1 آبان 1391
دريافت بروزرسان نرم افزار نظام نوين مالي

 
 << اخبار شهریور اخبار مهر >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >