نقشه سایت مديريت امور مالي
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse معرفی مدیریتمعرفی مدیریت
مدیر امور مالی
معاون حسابداري مالی
معاون مديريت ، كنترل و نظارت
چارت سازمانی
معرفی کارکنان
Collapse اداره و واحد های تابعهاداره و واحد های تابعه
اداره حسابداري مديريت
Collapse اداره حسابداري منابع و تامين اعتباراداره حسابداري منابع و تامين اعتبار
صدور چك
اداره حسابداري پرسنلی
اداره نظارت وپايش عملكرد
اداره درآمد
Collapse واحد مالی معاونت هاواحد مالی معاونت ها
معاونت توسعه مديريت و منابع
معاونت بهداشتی
معاونت دارو و غذا
معاونت دانشجويي و فرهنگي
معاونت آموزش و تحقيقات
معاونت درمان
Collapse واحد مالی شبکه هاواحد مالی شبکه ها
مركز بهداشت و درمان بوشهر
شبکه بهداشت و درمان دشتی
شبكه بهداشت و درمان دير
شبكه بهداشت و درمان ديلم
شبكه بهداشت و درمان كنگان
شبكه بهداشت و درمان گناوه
شبکه بهداشت و درمان دشتستان
شبکه بهداشت و درمان تنگستان
شبکه بهداشت و درمان جم
Collapse واحد مالی بیمارستان هاواحد مالی بیمارستان ها
فاطمه الزهرا بوشهر
امیرالمومنین گناوه
زینبیه خورموج
بقیه الله دیلم
هفده شهریور برازجان
امام خمینی کنگان
سوانح و سوختگی گناوه
کمیته ها و کارگروهها
نشریات
مقررات و آیین نامه ها
سامانه ها
Collapse فرم هافرم ها
فرم های داینامیک
فرم های دستی
Collapse خدمات مدیریتخدمات مدیریت
Collapse الکترونیکالکترونیک
فيش حقوقي
غیرالکترونیک
فرآیندهای کاری
تکریم ارباب رجوع
نظرسنجي
لینکهای مرتبط
پرسش و پاسخ
آلبوم تصاویر
تماس با ما
آموزش ها
Collapse دانلودهادانلودها
فایل های نرم افزار مالی - آذرخش
دانلود برنامه نظام نوین مالی
نرم افزار هاي كاربردي
< >