اداره حسابداري پرسنليشرح وظایف :

1.محاسبه و پرداخت عائله مندي و حق اولاد بازنشستگان و موظفين دانشگاه .
2. صدور فيش حقوقي و پرداخت اضافه كار مصوب و صدور فيش حقوقي .
3. پرداخت كمك هزينه ازدواج و فوت.
4. اصلاحات و كسورات مربوط به بيمه خدمات درماني.
5. تهيه موازنه بازنشستگان .
6. پرداخت تنخواه بابت عائله مندي بازنشستگان مراكز .
7. اعمال كسورات براساس نامه هاي دريافتي از مراجع قضائي و موسسات مالي.
8. افتتاح حساب و تغيير امضاء كليه واحدهاي تابعه دانشگاه


چارت سازمانی اداره حسابداري پرسنلي
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >