مريم مصطفوي ثابت


 

نام:مريم
نام خانوادگي:مصطفوي ثابت
مدرك تحصيلي :ليسانس
رشته تحصيلي :حسابداري
عنوان شغلي :حسابدار
سال شروع به كار:1387
تلفن داخلي :330
تلفن مستقيم :2532181
M.MOSTAFAVI@bpums.ac.ir پست الكترونيك :
شرح وظايف:
 1.بررسي وتامين اعتباركليه درخواست هاي هزينه اي وسرمايه اي كه تعهد پرداخت ايجاد مي نمايدويا منجر به پرداخت مي شود
2.تعيين كد شناسه اعتبار اسناد پرداخت يا ايجاد تعهد با توجه به نظام نوين مالي جديد دانشگاه (حسابداري تعهدي)                          
3.نگهداري اطلاعات مربوط به اعتبارات ستادوواحدهاي تابعه                                                                                 
4. پاسخگويي به مسئولين ذي ربط درخصوص وضعيت اعتبارات مصوب ودريافتي
5.انجام ساير وظايف مرتبط محوله ازجانب رئيس اداره حسابداري منابع وتامين اعتبار                                                      

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >