واحد مالی معاونت دانشجويي و فرهنگيواحد : معاونت دانشجويي و فرهنگي

نام : سيده حبيبه

نام خانوادگي : موسوي

سمت : مسئول امور مالي

مدرك تحصيلي : كاردان حسابداري

تاريخ ابلاغ : 1/4/1391

شماره تماس :

آدرس محل كار: بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي –معاونت آموزش و تحقيقات و معاونت دانشجويي و فرهنگي


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >