معصومه رمضاني


نام: معصومه

نام خانوادگي:رمضاني

مدرك تحصيلي: كارشناسي

رشته تحصيلي: حسابداري

عنوان شغلي حسابدار

سال شروع بكار: 1385

تلفن داخلي: 330

تلفن مستقيم:2532181

شرح وظايف:

1. درخواست وجه اختصاصي و پيگيري و دريافت وجه از خزانه و ثبت تخصيص آن در نرم افزار نظام نوين مالي

2. پيگيري و ارتباط با سازمان هاي بيمه گر

3. نظارت بر كار مسوولان درآمد شبكه ها و بيمارستان ها

4. نظارت بر سايت پويا سامانه


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >