صديقه دولتي


نام: صديقه

نام خانوادگي: دولتي

مدرك تحصيلي: كارشناسي

رشته تحصيلي: حسابداري

عنوان شغلي: كارشناس درخواست وجه

سال شروع به كار:1389

تلفن داخلي:330

تلفن مستقيم:2532181

پست الكترونيك: s.doleti@bpums.ac.ir

شرح وظايف:

1-جمع آوري فايل واطلاعات حقوق شبكه ها وبيمارستانها و ارسال آن بصورت درخواست وجه به خزانه جهت دريافت حقوق

2-درخواست وجه ساير به خزانه و ثبت آن در سيستم

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >