اسماعيل باباهي آقايي


 

 

نام: اسماعيل

نام خانوادگي:باباهي آقايي

مدرك تحصيلي:ديپلم

رشته تحصيلي:علوم انساني

عنوان شغلي: حسابدار

سال شروع به كار: 1370

تلفن داخلي: 218

تلفن مستقيم: 2532181

پست الكترونيك: e.babahiaghaei@bpums.ac.ir

 شرح وظايف:

 1.بررسي وتامين اعتباركليه درخواست هاي هزينه اي وسرمايه اي كه تعهد پرداخت ايجاد مي نمايدويا منجر به پرداخت مي شود
2.تعيين كد شناسه اعتبار اسناد پرداخت يا ايجاد تعهد با توجه به نظام نوين مالي جديد دانشگاه (حسابداري تعهدي)                          
3.نگهداري اطلاعات مربوط به اعتبارات ستادوواحدهاي تابعه                                                                                 
4. پاسخگويي به مسئولين ذي ربط درخصوص وضعيت اعتبارات مصوب ودريافتي
5.انجام ساير وظايف مرتبط محوله ازجانب رئيس اداره حسابداري منابع وتامين اعتبار

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >