تغییرات ورژن جدید 2069 اصلاحیه 2 برنامه تعهدی

9 آذر 1393
تغییرات ورژن جدید 2069 اصلاحیه 2 برنامه تعهدی

تغییرات صورت گرفته در اصلاحیه 02 نسخه 2069 نسبت به اصلاحیه 01 ، شامل موارد زیر است:
1.    
اصلاح ثبت تفاهم نامه در سال‌های مالی فعال نرم افزار برای سال‌های مالی قفل شده
2.    
اصلاح نمایش ارزش دفتری منفی در لیست اموال _مربوط به اموال اسقاط شده_
3.    
اصلاح انتخاب آیتم‌های جستجو شده در نرم افزار با استفاده از کلید Enter و دبل کلیک
4.    
ایجاد کد حساب‌های جدید _جدول 1_
5.    
ویرایش کد حساب‌های موجود _جدول 2_
6.    
ایجاد برنامه‌های طرح تحول سلامت _جدول 3_
7.    
اصلاح بستن حساب‌ها _مربوط به سند 900007_
8.    
عدم نمایش اطلاعات مربوط به کارت‌های اموال در حکم مصرف در "گزارش استهلاک"
9.    
ویرایش صورت مغایرت بانکی به شرح ذیل:
•    
امکان حذف تنظیمات ذخیره شده
•    
امکان بازخوانی اطلاعات دفتر
•    
اصلاح نمایش اطلاعات مربوط به اولین روز ماه بعد در گزارش‌های ماه انتخاب شده
•    
امکان بارگذاری اطلاعات صورت مغایرت بانکی با فرمت .csv
10.    
تفکیک حساب کنترل خرید در اسناد حسابداری رسید انبار بر اساس نوع طبقات کالای ثبت شده در رسید _به جدول 4_
11.    
ایجاد گزارش‌های تحلیلی مدیریتی در نرم افزار به شرح ذیل:
•    
سرمایه در گردش و نسبت‌های نقدینگی به تفکیک گزارش تجمیعی ستاد و واحدهای غیر مستقل و تلفیقی ستاد و واحدهای تابعه (دارایی جاری، دارایی آنی، دارایی پولی، بدهی جاری، سرمایه در گردش، نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت وجه نقد)
دارایی جاری = گروه دارایی‌های جاری کل حساب‌هاي رابط بدهکار
دارایی آنی = گروه دارایی‌های جاری - کل حساب‌هاي رابط بدهکار پیش پرداخت موجودی کالا
دارایی پولی = کل موجودي نقد + کل وجوه بانکي غير قابل برداشت + کل سرمايه گذاري‌هاي کوتاه مدت
بدهی جاری = گروه بدهی‌های جاری کل حساب‌هاي رابط بستانکار
سرمایه در گردش = دارایی جاری بدهی جاری
نسبت جاری = دارایی جاری / بدهی جاری
نسبت آنی = دارایی آنی / بدهی جاری
نسبت وجه نقد = دارایی پولی / بدهی جاری
•    
هزینه کل به تفکیک گزارش تجمیعی ستاد و واحدهای غیر مستقل و تلفیقی ستاد و واحدهای تابعه (هزینه کل، هزینه کل بدون استهلاک، هزینه کل بدون استهلاک و سنوات خدمت، استهلاک، نسبت استهلاک به کل هزینه، برآورد سنوات خدمت، نسبت برآورد سنوات خدمت به کل هزینه)
هزینه کل = گروه هزينه‌هاي عملياتي کل قيمت تمام شده معین کمک‌هاي ارسالي گروه کل کمک‌هاي ارسالي گروه
هزینه کل بدون استهلاک = هزینه کل - هزينه استهلاک دارائي‌ها
هزینه کل بدون استهلاک و سنوات خدمت = هزینه کل - هزينه استهلاک دارائي‌ها جزء معین براورد بازخريد سنوات خدمت کارکنان
 
استهلاک = کل استهلاک
 
نسبت استهلاک به کل هزینه =  استهلاک / هزینه کل
 
برآورد سنوات خدمت = جزء معین براورد بازخريد سنوات خدمت کارکنان 770108
نسبت برآورد سنوات خدمت به کل هزینه = برآورد سنوات خدمت / هزینه کل

شایان اهمیت است به منظور ثبت صحیح رویدادهای مالی و با توجه به تغییرات به عمل آمده در فهرست حساب‌ها و به منظور تفکیک هزینه باز خرید سنوات خدمت "پرداخت شده به تفکیک نوع استخدام " و "اقلام برآوردشده در این خصوص" ضرورت دارد، درصورت برآورد هزینه باز خرید سنوات خدمت کارکنان در پایان سال یا دوره مالی  از کد حساب "770108  - برآورد بازخرید سنوات خدمت کارکنان" (در مقابل بستانکار نمودن حساب ذخیره بازخرید سنوات خدمت کارکنان  با  کد 4901- حسب نوع استخدام) استفاده شود.
لذا تاکید می‌گردد هرگونه پرداخت طی سال از این بابت باید به عنوان هزینه دوره شناسائی شده و از بدهکار کردن حساب " 4901 " جداً خوداری شود . بدیهی است در این صورت میزان ذخیره لازم برای بازخرید سنوات خدمت کارکنان در پایان سال درحساب‌ها باید تعدیل شود.

جدول 1. لیست کد حساب‌های اضافه شده در پچ 02 نسخه 2069   
 
کد حساب    نام حساب
155004   
ودیعه اجاره
155009   
سایر ودایع
301005   
بستانکاران - فروشندگان ماشین آلات و ابزار آلات
301006   
بستانکاران - فروشندگان اثاثیه و منصوبات
301007   
بستانکاران - فروشندگان اموال غیر منقول
301010   
بستانکاران - فروشندگان سایر دارایی ها
319009   
وجوه امانی از محل واگذاری مکان/فعالیت ها
37   
کنترل خرید خدمات
3701   
کنترل خرید خدمات/خدمات بهداشتی درمانی
370101   
کنترل خرید خدمات/خرید خدمات پزشکی
3702   
کنترل خرید خدمات/خدمات آموزشی،تحقیقاتی و مطالعاتی
370201   
کنترل خرید خدمات/خرید خدمات آموزشی
370202   
کنترل خرید خدمات/خرید خدمات تحقیقاتی
370203   
کنترل خرید خدمات/خرید خدمات مطالعاتی
3708   
کنترل خرید خدمات/خدمات پروژه ها
370801   
کنترل خرید خدمات/خدمات پزشکی پروژه های جاری
370802   
کنترل خرید خدمات/خرید پزشکی پروژه های سرمایه ای
3709   
کنترل خرید خدمات/سایر خدمات
370901   
کنترل خرید خدمات/خرید سایر خدمات
38   
کنترل خرید کالا
3801   
کنترل خرید کالا/اقلام مصرفی
380101   
کنترل خرید اقلام مصرفی/دارو
380102   
کنترل خرید اقلام مصرفی/ابزار و لوازم مصرفی پزشکی
380199   
کنترل خرید اقلام مصرفی/سایر موجودی ها
3802   
کنترل خرید کالا/اقلام سرمایه ای
380201   
کنترل خرید اقلام سرمایه ای/لوازم رشتههای پزشکی، درمانی و آزمایشگاهی
380202   
کنترل خرید اقلام سرمایه ای/ماشین آلات و ابزار آلات
380203   
کنترل خرید اقلام سرمایه ای/اثاثیه و منصوبات
380204   
کنترل خرید اقلام سرمایه ای/اموال غیر منقول
380299   
کنترل خرید اقلام سرمایه ای/سایر دارایی ها
710130   
حق مسئولیت هیئت علمی رسمی
710133   
حق مسکن هیئت علمی رسمی
710198   
بازخرید سنوات خدمت کارکنان-هیئت علمی رسمی
710230   
حق مسئولیت هیئت علمی پیمانی
710233   
حق مسکن هیئت علمی پیمانی
710298   
بازخرید سنوات خدمت کارکنان-هیئت علمی پیمانی
710330   
حق مسئولیت هیئت علمی ضریب k و طرحی
710333   
حق مسکن هیئت علمی ضریب k و طرحی
710398   
بازخرید سنوات خدمت کارکنان-هیئت علمی ضریب k وطرحی
710430   
حق مسئولیت غیرهیئت علمی رسمی
710433   
حق مسکن غیرهیئت علمی رسمی
710436   
حق فنی غیر هیئت علمی رسمی
710498   
بازخرید سنوات خدمت کارکنان-غیرهیئت علمی رسمی
710530   
حق مسئولیت غیرهیئت علمی پیمانی
710533   
حق مسکن غیرهیئت علمی پیمانی
710536   
حق فنی غیر هیئت علمی پیمانی
710598   
بازخرید سنوات خدمت کارکنان-غیرهیئت علمی پیمانی
710630   
حق مسئولیت غیرهیئت علمی ضریب k و طرحی
710633   
حق مسکن غیرهیئت علمی ضریب k و طرحی
710636   
حق فنی هیئت علمی ضریب k و طرحی
710698   
بازخرید سنوات خدمت کارکنان-غیرهیئت علمی ضریب k وطرحی
710733   
حق مسکن وظیفه
710830   
حق مسئولیت قراردادی
710898   
بازخرید سنوات خدمت کارکنان قراردادی
710930   
حق مسئولیت قراردادی تطبیق یافته (تبصره 3) ا
710998   
بازخرید سنوات خدمت کارکنان قراردادی تطبیق یافته (تبصره3)ا
723198     
بازخرید سنوات خدمت کارکنان شرکتی
770161   
بیمه آتش سوزی
770162   
بیمه مسئولیت مدنی
940902   
کنترل قرارداد اجاره
950902   
طرف کنترل قرارداد اجاره


جدول 2. لیست کد حساب‌های ویرایش شده در پچ 02 نسخه 2069
کد   نام                  تغییرات
1550    
سپرده‌ها، ضمانتنامه‌ها و ودایع            ویرایش نام
670104    
کنترل درآمد مصدومين ترافيکي            ویرایش نام
670109    
سهم ستاد از درآمد واحدهاي تابعه            ویرایش ماهیت
681101    
هدايا و کمک هاي غير نقدي دريافتي از واحدهاي تابعه-هزينه‌اي      فعال سازی تفصیل 3
681102    
هدايا و کمک هاي غير نقدي دريافتي از واحدهاي تابعه-سرمايه‌اي   فعال سازی تفصیل 3
960105    
ضمانت نامه پيش پرداخت            فعال سازی پروژه
301002    
بستانکاران - فروشندگان ابزار و لوازم مصرفي پزشکي و بهداشتي   ویرایش نام
301008    
بستانکاران - فروشندگان سایر موجودیها         ویرایش نام
301003    
بستانکاران - لوازم رشتههای پزشکی،درمانی و آزمایشگاهی      ویرایش نام
209802    
اموال مازاد                   ویرایش نام
319001    
بستانکاران - کالای اماني               ویرایش نام
770108    
براورد بازخرید سنوات خدمت کارکنان            ویرایش نام

جدول 3. لیست برنامه‌های ایجاد شده در نرم افزار
کد برنامه      عنوان
71315/01    
ب-ت-ن-س بهداشت شهری-حاشیه شهر
71315/02    
ب-ت-ن-س بهداشت شهری-شهرهای 20 تا 50هزار نفر
71315/03    
ب-ت-ن-س بهداشت شهری-استان های مشمول پزشک خانواده شهری (فارس-مازندران)
71316/01    
ب-ت-ن-س بهداشت روستایی-دارو از محل1% ارزش افزوده
71316/02    
ب-ت-ن-س بهداشت روستایی-دارو های مکمل از محل1% ارزش افزوده
71316/03    
ب-ت-ن-س بهداشت روستایی-تامین خودرو از محل1% ارزش افزوده
71316/04    
ب-ت-ن-س بهداشت روستایی-بهبود استاندارد مراکز از محل1% ارزش افزوده
71316/05    
ب-ت-ن-س بهداشت روستایی-آماده سازی محل زیست پزشک از محل 1% ارزش افزوده
71316/06    
ب-ت-ن-س بهداشت روستایی-دهان و دندان ار محل1% ارزش افزوده
71316/07    
ب-ت-ن-س بهداشت روستایی-رادیولوژی از محل1% ارزش افزوده
71316/08    
ب-ت-ن-س بهداشت روستایی-آزمایشگاه از محل1% ارزش افزوده
72136/01    
ب-ت-ن-س بهداشت روستایی-احداث خانه بهداشت از محل1% ارزش افزوده
72136/02    
ب-ت-ن-س بهداشت روستایی-احداث مرکز بهداشت از محل1% ارزش افزوده
72136/03    
ب-ت-ن-س بهداشت روستایی-تعمیرات اساسی خانه بهداشت از محل1% ارزش افزوده
72136/04    
ب-ت-ن-س بهداشت روستایی-تعمیرات اساسی مرکز بهداشت از محل1% ارزش افزوده
72136/05    
ب-ت-ن-س بهداشت روستایی-خرید تجهیزات از محل1% ارزش افزوده


جدول 4. فهرست حساب‌های تفکیک شده پیشنهادی مرتبط با حساب کنترل خرید کالا و خدمات
ردیف   کد حساب   عنوان حساب                  ارتباط با طبقه کالا
1    380101    
کنترل خرید اقلام مصرفی/دارو               190        
2    380102    
کنترل خرید اقلام مصرفی/ابزار و لوازم مصرفی پزشکی         106
3    380199    
کنترل خرید اقلام مصرفی/سایر موجودی ها            101و105و199
4    380201    
کنترل خرید اقلام سرمایه ای/لوازم رشتههای پزشکی، درمانی و آزمایشگاهی      205
5    380202    
کنترل خرید اقلام سرمایه ای/ماشین آلات و ابزار آلات         206
6    380203    
کنترل خرید اقلام سرمایه ای/اثاثیه و منصوبات            216
7    380204    
کنترل خرید اقلام سرمایه ای/اموال غیر منقول            298
8    380299    
کنترل خرید اقلام سرمایه ای/سایر دارایی ها            207و 208و209و210و211و212و299و201و202و203و204

کلمات کلیدی:
تغییرات     ورژن     جدید     2069     اصلاحیه     2    
برنامه     تعهدی    

تاریخ بروز رسانی:   9 آذر 1393

تعداد بازدید:   ۱

چاپ خبر

ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >