همكاران سايت

1391/8/8 0:0
همكاران سايت

 

 ناظر سايت:

حمزه اندرخورند- مدير امور مالي

 مدير سايت:

محمد صادق حیدری                   پست الكترونيك:m.s.heydari@bpums.ac.ir

 

آقای ملاح زاده :                       212

مهران حاجی پور:                     233

مهدی باتشی:                        233

مسعود بهرمان :                      347

بهروز اکبری:                           237

ابراهیم قناعت زاده:                 347

البرز بوشهری:                        299

حقوق و دستمزد:                    235

سعید حسن ابراهیمی:             235

حسین رمضانی:                      235

خانم سینایی :                       247

خانم صفری:                          247

خانم مصطفوی:                      247

خانم محبی:                           235

خانم باغبانی:                         235

خانم محمدی:                        237

عباسعلی مناجاتی:                 237

خانم مقیمی:                         237

خانم رمضانی:                         247

خانم دولتی:                          247

البرز بوشهری:                        299

اسماعیل باباهی:                   247

خانم آقایی:                          212

خانم بهزادی:                         235

 

 


تاریخ بروز رسانی:   23 بهمن 1396

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >