فرآیند کاری
1

2 اسفند 1396
فرآیند تایید و ثبت خرید کالا در سیستم حسابداری
فرآیند تایید و ثبت خرید کالا در سیستم حسابداری

 

2 اسفند 1396
فرآیند ارسال (پرداخت اعتبار به واحدهای تابعه
فرآیند ارسال (پرداخت اعتبار به واحدهای تابعه

 

2 اسفند 1396
درخواست وجه درآمدهای اختصاصی دانشگاه از خزانه معین
درخواست وجه درآمدهای اختصاصی دانشگاه از خزانه معین

 

2 اسفند 1396
فرآیند درخواست وجه سایر فصول هزینه ای و اعتبار عمرانی
فرآیند درخواست وجه سایر فصول هزینه ای و اعتبار عمرانی

 

2 اسفند 1396
فرایند پرداخت مطالبات پرسنلی
فرایند پرداخت مطالبات پرسنلی

 

1 آذر 1396
فرایند صدور چک

 

1 آذر 1396
فرآیند درخواست وجه ستاد

 

1 آذر 1396
فرایند درخواست وجه حقوق

 

30 آبان 1396
چارت سازمانی مدیریت امور مالی

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >