نقشه سایت مديريت امور مالي
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse معرفی مدیریتمعرفی مدیریت
مدیر امور مالی
معاون حسابداري مالی
معاون مديريت ، كنترل و نظارت
ساختار سازمانی
Collapse اداره و واحد های تابعهاداره و واحد های تابعه
اداره حسابداري مديريت
Collapse اداره حسابداري منابع و تامين اعتباراداره حسابداري منابع و تامين اعتبار
صدور چك
اداره حسابداري پرسنلی
اداره نظارت وپايش عملكرد
اداره درآمد
Collapse واحد مالی معاونت هاواحد مالی معاونت ها
معاونت توسعه مديريت و منابع
معاونت بهداشتی
معاونت دارو و غذا
معاونت دانشجويي و فرهنگي
معاونت آموزش و تحقيقات
معاونت درمان
Collapse واحد مالی شبکه هاواحد مالی شبکه ها
مركز بهداشت و درمان بوشهر
شبکه بهداشت و درمان دشتی
شبكه بهداشت و درمان دير
شبكه بهداشت و درمان ديلم
شبكه بهداشت و درمان كنگان
شبكه بهداشت و درمان گناوه
شبکه بهداشت و درمان دشتستان
شبکه بهداشت و درمان تنگستان
شبکه بهداشت و درمان جم
Collapse واحد مالی بیمارستان هاواحد مالی بیمارستان ها
فاطمه الزهرا بوشهر
امیرالمومنین گناوه
زینبیه خورموج
بقیه الله دیلم
هفده شهریور برازجان
امام خمینی کنگان
سوانح و سوختگی گناوه
آیین نامه ها
آموزش ها
اطلاعیه ها
فایل های نرم افزار مالی - آذرخش
دانلود برنامه نظام نوین مالی
فيش حقوقي
پرسش و پاسخ
معاونت درمان
نرم افزار هاي كاربردي
نظرسنجي
ارتباط با ما
< >