پیوندها  
  آموزش حسابداري

  ورژن جديد نرم افزار نظام نوين مالي 2065 اصلاحيه 8
(-- راهنماي به روز رسان --) 1- فايل فشرده شده‏‌ي به روز رسان را از آدرس زير دريافت و از حالت فشره خارج کنيد: http://roozamad.net/RATES/RATES_APS_Updater_To_2065_P08.rar 2- از وصل بودن سيستم برق اضطراري به سرور و تجهيزات درگير با به روز رسان مطمئن شويد. 3- فايل به روز رسان را روي سروري که روي آن APS نصب شده و با سرعت مناسب به سرويس DS متصل است، اجرا کنيد. 4- در صورت برخورد با مشکل، با مسوول برنامه (آقاي حيدري) تماس حاصل فرماييد. - لطفا از ارسال عکس براي خطاي به روز رسان خودداري فرماييد. - از قطع کردن ارتباط سيستم به روز رسان با سرور يا خاموش کردن سرور هنگام به روز رساني بپرهيزيد.

  شرايط عمومي پيمان

  گزارش جذب هيات امنا

تعداد بازدید:   ۱۰۶۵
< >