پروانه مرادپور


نام :پروانه   

 نام خانوادگي :مرادپور

مدرك تحصيلي :فوق ديپلم
رشته تحصيلي:حسابداري
عنوان شغلي: مسئول حسابدار
سال شروع به كار:1362
تلفن داخلي:235
تلفن مستقيم :2532166
  پست الكترونيك:
شرح وظايف:                                                                                                                                       
1.تهيه وتنظيم ليست هاي حقوق ماهانه بازنشستگان وارسال احكام ابلاغ شده
2.تهيه وارائه ليست هاي مستمري بازنشستگان به اداره بررسي ونظارت جهت كنترل
3.همكاري باكارگزيني جهت تكميل پرونده بازنشستگان جديد دانشگاه
4.بروز كردن پرونده هريك از بازنشستگان

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳۴۰


برگشت>>

< >