فاطمه رامشي


نام :فاطمه

نام خانوادگي:رامشي

مدرك تحصيلي:فوق ديپلم

رشته تحصيلي:حسابداري مالي

عنوان شغلي :معاون ومسئول تنظيم ليستهاي پرداخت وصدور اسناد

سال شروع به كار:1362

تلفن :235

تلفن مسقيم :2532166

شرح وظايف:1گرد آوري كليه آيين نامه ,دستورالعمل ها ومقررات مربوطه به شاغلين وبازنشستگان به روز نمودن آنها2نظارت برتهيه وتنظيم ليست هاي حفوف شاغلين وبازنشستگان وارائه ان به اداره حسابداري وتامين اعتبار انها3.همكاري بااداره كار گزيني جهت گواهي انجام كار ماهانه پرسنل وتكميل پرونده هاي بازنشستگان جديد دانشگاه.4پيگيري انتقال بازنشستگي بازنشستگان واقدامات لازم جهت انتقال آن با هماهنگي سازمان باز نشستگي


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲۸۸


برگشت>>

< >