كريم بني مالك


نام: كريم

نام خانوادگي: بني مالك

مدرك تحصيلي:كارشناس

رشته تحصيلي:حسابداري

عنوان شغلي:كارشناس تجزيه و تحليل اطلاعات مالي

سال شروع به كار:1389

تلفن داخلي:286

تلفن مستقيم: 2532166

پست الكترونيك: k.banimalek@bpums.ac.ir

شرح وظايف:

1- انجام اقدامات لازم در زمينه نگهداري پرونده ها وگزارشات وساير اسناد ومدارك مربوطه در محل مخصوص

2- تهيه وتنظيم گزارشات لازم جهت ارائه به مديريت

3- ابلاغ دستورات صادره مديريت به اشخاص وواحد هاي تابعه

4-استفاده از نرم افزارهاي پردازش متن ودريافت وارسال نامه هاي الكترونيكي

5- انجام ساير وظايف مرتبط محوله از جانب مدير امور مالي

6- پيگيري نامه هاي ديوان محاسبات

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۶۳


برگشت>>

< >