تقدیر و تشکر مقام عالی وزارت از عملکرد مالی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

31 فروردين 1394
تقدیر

وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 49/100 مورخ 22/01/94 با توجه به مدیریت صحیح منابع مالی دانشگاه از ریاست محترم دانشگاه ، معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونین و مدیران اجرایی و کارکنان حوزه مالی و بودجه به ویژه مدیر امور مالی دانشگاه تقدیر و تشکر نمودند.

 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.