پرداخت حقوق شهريور 93

30 شهريور 1393
پرداخت حقوق

بسمه تعالی

با تلاش و پیگیری های مداوم مدیریت و کارکنان مالی  حقوق کل پرسنل استان در تاریخ 28/6/93 پرداخت گردید.

مديريت امور مالي دانشگاه

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.