حق مسکن 24/06/1393

25 شهريور 1393
حق مسکن

با سلام

در تاریخ 24/06/1393 حق مسکن پرسنل ستادی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر پرداخت گردید. 

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.